Yanı Başımızdaki Tehlike: Tükenmişlik Sendromu

KAYSERİ,(BGC)-Ortaya çıkan küresel salgın ve beraberinde sosyal etkinliklere getirilen kısıtlamalar hayat şartlarımızı değiştirmeye başladı. Pek çok insanda tükenmişlik sendromu görülmeye başlandı. Tükenmişlik nedir? Tükenmişlikten kurtulmak için ne yapılmalı? Psikolog Bahar Eren Kılıç bilgilendirmede bulundu. Kılıç, tükenmişliği “Tükenmişlik, insanların normal hayatta zevk aldıkları kavramlardan artık zevk almama durumudur. İnsanların özgüvenlerinin daha aşağı çekilmiş olma durumudur. Basit olarak gerçekleştirebilecekleri kavramları zor olarak gördükleri için gerçekleştirememe durumudur” diye tanımladı. Kılıç, salgın sürecinin bireylerin psikolojisinde nasıl bir tahribat yarattığını şöyle anlattı: “Pandemi döneminin belirsizliği, bu sürecin sonunda kesin bir sonuca ulaşılamaması, ne olacağının bilinmemesi kişilerde özgüven eksikliği ve herhangi bir kavramdan yana ilerleyiş sergileyememe olarak karşımıza çıktı. Bu süreçte kişiler aslında zevk almadıkları, güçlük çektikleri kavramlara, örneğin okula gitmeye özlem duyar duruma geldiler. Kişiler bu süreçte sosyal aktivitelerini sıfırladılar. Bu da özgüven eksikliği, iletişim bozukluğu olarak karşımıza çıktı.” Kılıç; uyku bozukluğu, bedensel ve zihinsel yorgunluk, karamsarlık, yeme-içme bozukluğu, kötü düşünceler gibi belirtilerin her insanda olabileceğini, ancak bu sendromda olanlarda daha yüksek seyrettiğini ifade etti. Psikolog Kılıç, tükenmişliğe düçar olmamak için yapılabilecek faaliyetleri anlattı: “İlk önce bu durumu kabullenmeyle başlamamız gerekiyor. Evde tedavi olmak istersek, öncelikle evde etkinlikler artırılmalı. Aile bireylerimizle iletişimimizi güçlendirmeliyiz. Bununla ilgili kutu oyunlarından, yap-bozlardan, iş bölümü yapmaktan faydalanabiliriz. Spor vücudun hormonlarını dengelediği için aynı zamanda mutluluk salgılıyor. Uykumuzu, yeme-içmemizi düzene sokmamız gerekiyor. Ev hayatımızda uyuduğumuz giysilerlerle güne devam etmemeliyiz, rutin olarak bunları uygulamıyorsak yapmamalıyız. O gün dışarıda ne giymiş oluyorsak o giysiyle devam edebiliriz, makyaj yapıyorsak makyajımızı da yapabiliriz.”